Zoek eerst het Koninkrijk

We weten allemaal wel dat de bijbel diepere betekenissen heeft, die we op het eerste gezicht niet zien als we ons beperken tot het lezen van de letterlijke tekst. In de bijbel wordt veel gebruik gemaakt van beeldspraak. Voorbeelden zijn bomen die zingen, bergen en heuvels die juichen, een slang die stof eet en vier hoeken van de aarde. Daarnaast zijn er bijbelteksten die letterlijk genomen kunnen worden, maar die we óók als beeldspraak kunnen lezen. Teksten met een tweeledige betekenis dus: een letterlijke betekenis en een diepere, geestelijke betekenis. Een voorbeeld is het drinken van letterlijk water uit de rots in de woestijn in Numeri 20:8, dat een parallel heeft met de geestelijke rots in 1 Korinthe 10:4. In de tekst van de bijbel, en door de hele bijbel heen, staan patronen die wijzen naar een een diepere, geestelijke boodschap. Deze patronen worden gevormd door het gebruik van identieke woorden. Hoe ontdekken we deze patronen? En wat vertellen deze patronen ons over het Koninkrijk waar Jesjoea (Jezus) altijd over sprak? In het boek Zoek eerst het Koninkrijk (en wat de patronen in het Woord daarover onthullen) dat via deze website kan worden besteld of gedownload, wordt uitgelegd welke belangrijke patronen in de bijbel zijn verborgen en hoe we deze kunnen leren zien. Dit boek wil geestelijke verdieping geven, die je hart en denken zal genezen en veranderen en je zal toerusten om te groeien naar, en één te worden met, het Éne hart van de Vader.

en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken (Efeziërs 4:23)

Over de blogs
De blogs op deze website zijn geschreven voor mensen die bekend zijn met de materie van het boek. Aannames waar in de blogs vanuit wordt gegaan (zoals het aanduiden van de mate van geestelijke groei met behulp van de 30-, 60-, 100-voud vrucht uit de gelijkenis van de zaaier, en de geestelijke statussen dienaar, profeet, priester en koning) worden in het boek uitgebreid uitgelegd en bijbels onderbouwd. Als je het boek niet hebt gelezen, dan zul je de blogs misschien niet altijd goed kunnen volgen.

Wil je bericht per mail ontvangen als er een nieuwe blog is geplaatst? Op de menubalk is de mogelijkheid om je hiervoor aan te melden. Je kunt je hiervoor altijd eenvoudig weer afmelden en je naam en mailadres worden niet gebruikt voor een ander doel dan het sturen van een melding over een nieuwe blog. Afhankelijk van de instellingen van jouw e-mail provider kan het overigens zijn dat deze berichten als spam worden aangemerkt.

Heb je het boek gelezen en wil je samen met anderen de patronen en geestelijke betekenissen in het Woord onderzoeken? Dan ben je welkom op onze besloten Facebook-groep. Je kunt je hiervoor bij mij aanmelden. Mijn contactgegevens vind je bij contact.

USA