Een tent vol vrede

In Job 5 reageert één van de vrienden van Job op de eerste klaagrede van Job, nadat de omstandigheden in zijn leven honderdtachtig graden gedraaid waren. Deze vriend, Elifaz, spiegelt Job daarin een ‘tent in vrede’ voor. Daar zal Job in de omstandigheden waarin hij verkeerde zeker naar verlangd hebben. Job sluit zijn eerste klaagrede in Job 3:26 namelijk af met: “ik heb geen rust, er is onrust gekomen.” In alle omstandigheden in ons leven, of in de wereld om ons heen, zullen veel mensen deze uitroep van Job herkennen. En dan reageert Elifaz in Job 5:24: “Je zult ondervinden dat je tent in vrede is”.

In de Bijbel verwijzen verblijfplaatsen, zoals tent of woning in Job 5:24, naar ons denken. Elifaz vertelt Job dus dat hij zal ondervinden dat er weer vrede, dat er weer rust in zijn denken is. Job 5:24 staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan vers 8 van dit hoofdstuk waarin Elifaz Job adviseert: “Maar ik zou zelf God zoeken, en mijn woord tot God richten.” Elifaz reageert dus op de uitroep van Job in Job 3:26, dat hij God moet zoeken om weer rust in zijn denken te krijgen.

Met het zoeken van God wordt in de Bijbel bedoeld het zoeken van Zijn waarheid en wijsheid, met ons denken. Het zoeken van God wordt als een gebod geformuleerd in Mattheüs 6:33: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God”. Eérst het Koninkrijk, dat moet onze eerste prioriteit zijn. En dat Koninkrijk is binnen in ons volgens Lukas 17:21. Dan gaat het dus om Zijn waarheid en wijsheid binnen in ons, in ons denken en hart. Dat geeft innerlijke vrede, dat geeft innerlijke rust.

In het tweede gedeelte van Job 5:24 zegt Elifaz dat Job zal zorgen voor zijn woning. Ook dit is weer gekoppeld aan vers 8: als je God zoekt, dan zorg je voor je ‘woning’. Als je Zijn Koninkrijk (Zijn waarheid en wijsheid) zoekt en je denken (woning) daarmee vult, dan zorg je voor je denken zoals Hij dat bedoeld heeft. Elifaz zet het nog wat steviger aan in dit tweede gedeelte van vers 24: Job zal daarin niet falen. Waar de herziene Statenvertaling met ‘falen’ vertaalt, staat hier het Hebreeuwse woord חָטָא (chata, Strong 2398). En dit Hebreeuwse woord betekent zondigen. De Engelse King James vertaling vertaalt hier ook met ‘sin’ (zondigen). In Job 5:24 staat dus dat als we zorgen voor onze ‘woning’, we niet zullen zondigen. En dat komt overeen met de precieze betekenis van zondigen in de Bijbel: onze slechte gedachtespinsels (Genesis 6:5). We zorgen goed voor onze ‘woning’ als we ons denken vullen met Zijn waarheid, en we zondigen als we onze ‘woning’ vullen met leugens en dwalingen (slechte gedachtespinsels). Zijn waarheid geeft rust en vrede in ons denken, leugens en dwalingen geven onrust.

Het woord ‘zorgen’ in Job 5:24 is een vertaling van het Hebreeuwse woord פָּקַד (paqad, Strong 6485). Dit Hebreeuwse woord wordt ook wel vertaald met bewaken, heersen, of alert zijn. Het zorgen voor onze ‘woning’ betekent dus dat we moeten heersen over ons denken, dat we er alert op moeten zijn ons denken te bewaken tegen leugens en dwalingen. Ook in de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes, die over Zijn Koninkrijk gaat (Mattheüs 25:1), worden we opgeroepen om waakzaam te zijn (Mattheüs 25:13) dat we voldoende olie (Waarheid) in onze kruik (denken) houden.

Hoeveel rust is er in jouw denken? Hoe kan jij beter zorgen voor jouw ‘woning’?

USA