De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd

“Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd” Psalm 69:10

Als je mijn boek hebt gelezen, en mijn blogs hebt gevolgd, dan heb je al vaak gelezen dat huis in de Bijbel verwijst naar ons denken. Als huis verwijst naar denken, dan verwijst Uw huis naar het denken van JHWH. Zijn gedachten, die hoger zijn dan onze gedachten (Jesaja 55:8). In Psalm 69:10 staat dat de ijver voor Zijn denken jou zal verteren. Dat klinkt in eerste instantie, letterlijk gezien, niet positief. Want we willen niet verteerd worden toch? Maar als we naar de diepere geestelijke betekenis kijken, dan ziet dit er toch anders uit.

Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald met ijver, is קִנְאָה (strong 7068). Dit woord wordt ook gebruikt in de betekenis van jaloezie. En het betekent ook passie, een sterk (verterend) verlangen. In Numeri 5 wordt dit woord gebruikt voor de jaloezie van een man als hij denkt dat zijn vrouw overspel heeft gepleegd. Maar het wordt vaker gebruikt voor de jaloezie (meestal vertaald met ijver, of na-ijver) van JHWH te opzichte van de (geestelijk) overspelige mens (Deuteronomium 29:20, 2 Koningen 19:31, Psalm 79:5, Jesaja 9:6, Ezechiël 38:19, Zefanja 3:8). We plegen overspel richting JHWH als we leugens en dwalingen in ons denken aannemen die niet vanuit Hem, maar vanuit de mens van de aarde komen. Dan gaat het met name om leugens en dwalingen over Hem, of over Zijn Woord. Eigen uitleg van Zijn Woord vanuit het denken van een mens, of een eigen beeld van JHWH creëren met ons menselijk denken. Ons overspel maakt JHWH jaloers, en vanuit zijn passie (sterk verlangen) voor ons wil hij deze leugens en dwalingen verteren. Want leugens en dwalingen over Hem of over Zijn Woord, eigen beelden vanuit de mens, verhinderen onze geestelijke groei naar Zijn beeld.

Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald met verteren, is אָכַל (strong 398). Dit woord wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel, meestal in de betekenis van eten. De King James vertaling vertaalt in Psalm 69:10 dat de ijver voor Uw huis me heeft opgegeten (‘has eaten me up’). Opgegeten, vernietigen, verteren … er blijft niks over. En dat is precies de bedoeling van het ‘verteren’ van onze leugens en dwalingen. Hoe worden onze leugens en dwalingen verteerd? Door ons denken te vullen met Zijn waarheid, wat het eten van Zijn geestelijk voedsel is. JHWH verteert met Zijn waarheid, Zijn geestelijk voedsel, de leugens en dwalingen in ons denken. En Hij zal blijven verteren, totdat de laatste leugen van de aarde verdwenen is.

Hoe worden wij verteerd door ijver voor Zijn huis, zoals Psalm 69:10 zegt? Als we sterk verlangen (ijveren) naar Zijn gedachten van boven, die hoger zijn dan de gedachten vanuit de mens van beneden, dan nemen we Zijn waarheid gretig aan in ons denken. En dat verteert de leugens en dwalingen vanuit de aarde in ons denken. Totdat daar niks meer van overblijft.

Het is deze tekst uit Psalm 69:10 waar Zijn discipelen aan dachten toen Jesjoea de tempel schoonveegde in Johannes 2 (zie Johannes 2:17). Vanuit de passie van Jesjoea voor Zijn huis (de tempel), vernietigde Hij alles wat daar niet hoorde. Zo is Zijn passie voor ons denken, waar Hij alle gedachten die niet vanuit Hem zijn wil vernietigen.

JHWH ijvert voor jou. In hoeverre kan jij zeggen dat jouw ijver voor Zijn huis jou heeft verteerd?

USA