Bijbelstudie Zoek eerst het Koninkrijk 24 september 2018

Op het Loofhuttenfeest in Hardenberg heb ik afgelopen maandag een bijbelstudie mogen leiden over het Koninkrijk van God. We hebben met zijn allen nagedacht over wat de bijbel zegt over dit Koninkrijk, aan de hand van wat ik hiervoor had voorbereid.

Een aantal citaten:

“Ons eigen hart en denken staat ver af van de Zijne. Het Woord spreekt niet positief over het hart en denken van de mens, het Woord confronteert ons met wat er in ons hart en denken is. Maar het Woord moet ook uitwerken dat ons hart en denken veranderen, zodat we groeien naar het hart en denken van de Vader. Het Woord moet levensveranderend werken, het dient voor onze opvoeding tot volmaaktheid.”

“De Torah is een meetlat waaraan we onze geestelijke groei kunnen meten en een spiegel waarin we de staat van ons hart en denken kunnen zien. We kunnen constateren hoe het met ons hart en denken staat als we nagaan in hoeverre het ons zonder veel moeite lukt om te leven in overeenstemming met de Torah. Want onze daden komen voort uit ons hart.”

“Als ons denken verandert, dan verandert automatisch ons hart, en vervolgens ook onze woorden en ons handelen. Als we het hart van JHWH hebben, dan komen onze daden voort uit Zijn hart. Dan zijn onze wegen Zijn wegen. Dan doen we Zijn wil, dan kunnen we niet anders. Dan zondigen we niet meer, want Zijn hart kan niet zondigen. Dan leven we vanzelf naar Zijn regels en instructies, omdat dat Zijn hart is. Dan hoeven we het niet meer te proberen vanuit onszelf, vanuit onze menselijke kracht falen we daarin. Maar dan gaan we er vanzelf naar leven, vanuit ons veranderde hart en denken.”

De bijbelstudie, vol met bijbelverwijzingen, vind je hier.

USA