Jouw denken Zijn heiligdom?

“En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.” Exodus 25:8

Als JHWH Zijn volk heeft bevrijd uit Egypte, en het leidt door de woestijn, geeft Hij in dit vers de opdracht om voor Hem een heiligdom te maken. Dit is de tabernakel (Exodus 25:9), een tent die de Israëlieten konden opzetten en weer afbreken om met hen mee te nemen zolang de reis door de woestijn duurde. Toen het volk zich had gevestigd in het beloofde land, werd de tent een tempel (zie bijvoorbeeld 1 Kronieken 28). De tabernakel, en later de tempel, werd gezien als het huis van God. JHWH noemt het Zijn heiligdom (Exodus 25:8).

Een groot deel van het Nieuwe Testament speelt zich af in een tijd dat er geen tempel meer was, omdat de tempel verwoest was. Onder meer Paulus legt dan uit dat de letterlijke, fysieke tempel een beeld was dat verwees naar de geestelijke tempel waar de Heilige Geest woont (zie bijvoorbeeld 1 Korinthe 6:19). En ook Jesjoea doelt op de geestelijke betekenis van de tempel, als Hij in Johannes 2:19 zegt dat Hij de tempel, die zou worden afgebroken, in drie dagen zou laten herrijzen. In beide teksten wordt uitgelegd dat Jesjoea en Paulus over hun lichaam spraken. Als we de geestelijke betekenis verder verdiepen, dan gaat het om ons denken. In de Bijbel worden namelijk begrippen als huis, tabernakel en tempel gebruikt om naar ons denken te verwijzen. Dit wordt onder meer duidelijk in de beschrijving van het Feest van de ongezuurde broden in Exodus 12, waar de opdracht is om het zuurdeeg van leugens en dwalingen uit ons huis (denken) te verwijderen. Zie ook de uitleg van Jesjoea in Mattheüs 16:6-12 waar Hij zuurdeeg verbindt aan de leugens en dwalingen van de Farizeeën en Sadduceeën.

Als de tabernakel verwijst naar ons denken, dan kunnen we Exodus 25:8 zo uitleggen dat JHWH wil dat wij van ons denken Zijn heiligdom maken. Dan rijst de vraag: hoe maken wij van ons denken Zijn heiligdom? Het Hebreeuwse woord dat in Exodus 25:8 wordt vertaald met heiligdom, is מִקְדָּשׁ (miqdasj, Strong 4720). Dit woord miqdasj komt van het woord קָדַשׁ (kadasj, Strong 6942). En kadasj betekent reinigen. We reinigen ons denken door ons denken te vullen met Zijn waarheid. Hierdoor wordt ons denken gereinigd van leugens en dwalingen. Zie ook Efeze 5:26, waar staat dat Jesjoea ons reinigt door Zijn Woord. De tempelreiniging door Jesjoea in Mattheüs 21 verwijst hier ook naar.

Wat gebeurt er als we ons denken reinigen van leugens en dwalingen, en daarmee ons denken Zijn heiligdom maken? Volgens Exodus 25:8 komt Hij dan in ons denken wonen. In Exodus 25:22 herhaalt JHWH: “Dan zal ik u daar ontmoeten”. En in Exodus 29:42 zegt Hij: “Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken.” Wat een geweldige belofte! Als we ons denken hebben gereinigd van leugens en dwalingen, door het aannemen van de waarheid van Zijn Woord, dan zullen we Zijn stem horen. Zonder de aanwezigheid van stoorzenders van leugens en dwalingen.

Aan ons dus de taak om ons denken een plek te maken waar Hij ons kan ontmoeten. Zodat wij worden geleid door Zijn waarheid, in plaats van leugens en dwalingen. En zodat we Zijn stem duidelijk kunnen horen.

In hoeverre is jouw denken Zijn heiligdom? Wat heb je nog te reinigen?

USA