De bronnen van Jesjoea

“U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.” Jesaja 12:3

“Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.” Johannes 4:14

In Johannes 4 zegt Jesjoea dat we het levende water moeten drinken, dat Hij ons geeft. Deze boodschap was al verborgen in Jesaja 12 en werd op dat moment door Jesjoea onthuld. Want het Hebreeuwse woord dat in Jesaja 12:3 wordt vertaald met ‘heil’ is: Jesjoea! In Jesaja 12:3 staat dus letterlijk: U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Jesjoea! En dat water is het levende water dat Hij ons wil geven.

In mijn boek leg ik uit dat water verwijst naar de waarheid die van Boven tot ons komt. Het is het water dat uit de Rots komt, en ook die Rots verwijst weer naar Jesjoea (1 Korinthe 10:4, Jesaja 48:21). Zijn waarheid is wat ons vreugde geeft, omdat het de leugens en dwalingen – die ons gebonden houden – uit ons hart en denken verdrijft. Zijn waarheid is wat ons vrijmaakt (Johannes 8:32).

Ook in Psalm 51 wordt vreugde verbonden met Zijn waarheid. In deze Psalm belijdt David zijn zonde, en erkent hij dat Zijn waarheid in ons binnenste moet zijn (vers 8). Vervolgens zegt David in vers 10 dat hij vreugde en blijdschap wil horen. Wat David wil horen, lazen we in vers 8: Zijn waarheid en wijsheid. Waarheid en wijsheid wordt in deze Psalm dus met vreugde verbonden, hetzelfde Hebreeuwse woord voor vreugde (sasoon) dat in Jesaja 12:3 wordt gebruikt. En in Psalm 119:111 staat dat Zijn waarheid (getuigenissen) de vreugde (sasoon) van ons hart zijn.

Tenslotte komen we sasoon ook in deze tekst tegen:

“Uw woord was mij tot vreugde [sasoon] en tot blijdschap in mijn hart” Jeremia 15:16

USA