Een hart dat beweegt zoals bomen bewegen voor de wind

“[Toen het huis van David verteld werd: Syrië is neergestreken op Efraïm], beefde zijn hart en het hart van zijn volk, zoals de bomen in het woud beven voor de wind.”
Jesaja 7:2

Het woord dat in deze tekst met ‘beven’ is vertaald, is het woord met strongnummer 5128. Dit woord kan ook worden vertaald met bewegen. Het is hetzelfde woord dat in 1 Samuël 1:13 wordt gebruikt, waar de lippen van Hanna bewogen (5128) maar haar stem niet gehoord werd. De Engelse King James Vertaling vertaalt dit woord in beide teksten hetzelfde: ‘moved’.

De geestelijke betekenis van boom verwijst naar de geestelijke status van 100-voud. Zie dit bijvoorbeeld bevestigd in Psalm 1:3 en Spreuken 11:30. Het hart van een 100-voud boom beweegt, laat zich volkomen leiden, door de wind van de Geest van JHWH.

USA