Als Zijn heerlijkheid onze tabernakel vervult

“Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel.” Exodus 40:34

De heerlijkheid van JHWH vervulde de tabernakel. Wauw, hoe zou dat eruit gezien hebben? Hoe indrukwekkend zal dat geweest zijn! We kunnen proberen ons daar een voorstelling van te maken, maar dat zal altijd beperkt zijn.

In de geestelijke betekenis verwijzen verblijfplaatsen zoals huis of tent in de bijbel naar ons denken. En dat geldt ook voor de tempel, en dus ook voor de tabernakel in deze tekst. 

Hoe weten we dat verblijfplaatsen in de bijbel verwijzen naar ons denken? Tijdens het feest van de ongezuurde broden (Exodus 12) moet het zuurdeeg uit de huizen verwijderd worden. Jesjoea waarschuwt in Mattheüs 16 voor het zuurdeeg van de Farizeeën. In vers 12 wordt duidelijk dat Hij hiermee verwijst naar het onderricht van de Farizeeën, dat Jesjoea afkeurde. Het was niet Zijn waarheid. En wat niet Zijn waarheid is, is leugen en dwaling vanuit het menselijk denken. De symboliek van het feest van de ongezuurde broden verwijst dus naar het verwijderen van het zuurdeeg van leugen en dwaling. En waaruit moet dit zuurdeeg dan verwijderd worden? Leugen en dwaling zit in ons denken, en in ons hart. Als Jesjoea in Mattheüs 7:24 zegt dat we verstandig zijn als we ons huis op de rots bouwen, dan bedoelt Hij dat we verstandig zijn als we ons denken op Hem ‘bouwen’. Rots verwijst in de bijbel namelijk naar Jesjoea (1 Korinthe 10:4). Hij moet het fundament zijn van al onze gedachten. En als Paulus in Handelingen 7:24 zegt dat JHWH niet woont in tempels die met handen gemaakt zijn, dan bedoelt hij dat Hij woont in ons denken en in ons hart.

Terug naar Exodus 40:34. Als de tabernakel verwijst naar ons denken, dan wil JHWH ons denken vervullen met Zijn heerlijkheid. Wauw, laat dat eens tot je doordringen…

Als JHWH ons denken vervult met Zijn heerlijkheid, dan vervult Zijn waarheid ons denken. Leugens en dwalingen vanuit het menselijk denken zullen dan verdwijnen. Laat je denken dus vernieuwd worden (Efeziërs 4:23) door het te vullen met Zijn heerlijkheid, met de waarheid van Zijn Woord (Johannes 17:17). Dan zal Zijn waarheid je vrijmaken (Johannes 8:32). 

USA