Genesius’ opvatting van ‘huis’

Als ik schrijf over het Koninkrijk van God, dan schrijf ik over Zijn Koninkrijk binnen in ons. Zoals wordt bedoeld in Lukas 17:21. Daarbij laat ik steeds zien hoe naar dit Koninkrijk binnen in ons (in ons denken en hart) wordt verwezen door de diepere geestelijke betekenis van (Hebreeuwse) woorden in de Bijbel. Een duidelijk voorbeeld dat ik regelmatig gebruik is het woord voor huis, in het Hebreeuws בַּיִת (bajit, Strong 1004). In Exodus 12:15 lezen we bijvoorbeeld dat we het ‘gist’ uit ons ‘huis’ (bajit) moeten verwijderen. Als we weten dat gist in de Bijbel verwijst naar zonde, wat leugens en dwalingen zijn (gedachtespinsels van ons hart, Genesis 6:5), en dat huis verwijst naar ons denken en hart, dan zegt deze tekst dat JHWH ons opdraagt om de leugens en dwalingen uit ons denken en hart te verwijderen. Een ander voorbeeld is de tempelreiniging door Jesjoea in Johannes 2.

Toen ik recent las over Wilhelm Genesius, Hebreeuws deskundige en theoloog uit de 18e en 19e eeuw, ontdekte ik dat al minstens ruim vijf eeuwen geleden is ontdekt dat ‘huis’ in de Bijbel naar binnen in ons verwijst. In zijn Hebreeuws lexicon, van begin 1800, schrijft Wilhelm Genesius namelijk dat bajit (Strong 1004) kan betekenen: ‘binnen in’. En hij laat dit nog duidelijker zien dan de teksten die ik gebruik die letterlijk zijn vertaald met huis, maar geestelijk verwijzen naar binnen in ons. Genesius laat namelijk zien dat bajit in sommige Bijbelteksten zelfs letterlijk wordt vertaald met ‘binnen in’. Zoals in Genesis 6:14: “(…) vanbinnen (bajit) en vanbuiten met pek bestrijken.” En in Exodus 28:26: ”die (…) aan de binnenkant (bajit) ligt.” En we zien dit ook in Exodus 25:11, 37:2, en in 1 Koningen 6:15 en 16. Interessant genoeg staan deze teksten allemaal in de beschrijvingen van de ark en de tempel, die te maken hebben met het ‘huis’ van JHWH. Het lijkt erop dat de Bijbel door het gebruik van bajit in deze teksten nog eens duidelijk wil maken dat de ark en de tempel verwijzen naar waar ons denken en hart nog niet overeenstemmen met Zijn denken en hart. In Numeri 18:7 zien we dat ook, waar bajit wordt gebruikt voor het Heilige der Heiligen dat verwijst naar Zijn denken en hart. De HSV vertaalt hier met ‘achter’ het voorhangsel maar in de Engelse King James wordt bajit vertaald met ‘within’ (binnen in) het voorhangsel. En bajit wordt ook gebruikt in het visioen van Ezechiël over de verschijning van God: “(…) vanbinnen (bajit) als het uiterlijk van vuur“ (Ezechiël 1:27).

Kennis van de Hebreeuwse taal is op zich niet nodig om de diepere geestelijke betekenis van Bijbelteksten te ontdekken. Maar dit is een voorbeeld dat je toch meer kunt ‘zien’ (Mattheüs 13:15, Hebreeën 11:3) als je de oorspronkelijke tekst kunt lezen, want in een vertaling ‘zie’ je dit niet meer. Het heeft mij in elk geval weer gemotiveerd om verder te groeien in het leren lezen van Zijn Woord in de oorspronkelijke Hebreeuwse taal.


USA