Drie en opstanding

Er zit een patroon van het getal 3 in het Woord, dat verwijst naar de opstanding in het komende Koninkrijk. Een duidelijke verwijzing is de opstanding van Jesjoea op de 3e dag, die wordt verbonden aan het teken van Jona: Jona werd op de 3e dag uit de vis gespuwd (Jona 1:17, Mattheüs 12:39-40 en 16:21). Maar er zijn meer verwijzingen verborgen in de tekst van het Woord. Toen Jesjoea 12 jaar was, verdween Hij voor 3 dagen uit het zicht van Zijn ouders, en ze vonden Hem op de 3e dag terug in de tempel (Lukas 2:41 e.v.). Toen Paulus blind werd, kon hij na 3 dagen weer zien (Handelingen 9:9). Als er geen leugens en dwalingen (de bijbelse definitie van zonde volgens Genesis 6:5, 8:21) meer in ons denken zijn na onze opstanding in het komende Koninkrijk, en ons denken daardoor synchroon is met het denken van JHWH en ons hart overeenstemt met de Zijne, dan krijgen we volledig geestelijk zicht. Abraham kreeg Isaäk na 3 dagen weer terug: in Genesis 22:4 staat dat Isaäk op de 3e dag werd geofferd. Door ingrijpen van JHWH werd voorzien in een plaatsvervangend offer (Genesis 22:12-13), dat vooruitwijst naar het plaatsvervangend offer van Jesjoea. In Hebreeën 11:19 staat dat Abraham Isaäk als het ware uit de dood terug ontving.

Overigens kan het getal 3, afhankelijk van de context, ook andere geestelijke betekenissen hebben.

USA