Zoek eerst het Koninkrijk van God

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”
Mattheüs 6:33

In dit vers krijgen we de opdracht om het Koninkrijk van God te zoeken. Het is een opdracht, en dus niet vrijblijvend. Maar hoe zoeken we het Koninkrijk? We zoeken het Koninkrijk door te leren begrijpen waarnaar Jesjoea verwees toen Hij sprak over het Koninkrijk. Door Zijn geestelijke onderwijs te begrijpen en dus Zijn gelijkenissen, die altijd over het Koninkrijk gingen. En vervolgens door middel van de sleutels die Jesjoea in Zijn gelijkenissen aanreikt, de rest van het Woord te interpreteren.

In dit vers wordt ons beloofd dat als we het Koninkrijk zoeken, ons dan alle dingen erbij gegeven zullen worden. Wat zijn die dingen? Het zijn de dingen die Jesjoea een paar verzen eerder (vers 25) noemt: leven, voedsel, drinken en kleding. Geeft Jesjoea hier de garantie dat als we naar het Koninkrijk zoeken, we dan nooit lichamelijke honger of dorst zullen hebben? Of sterker nog, dat we dan altijd (lichamelijk, fysiek) zullen blijven leven? Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan kunnen we al constateren dat deze uitleg niet klopt. De dingen die ons in deze tekst beloofd worden, zijn dus geestelijk. Het leven dat we zullen ontvangen als we op zoek gaan naar het Koninkrijk, is geestelijk leven. Het voedsel dat we zullen ontvangen is geestelijk voedsel van wijsheid en waarheid van JHWH. Het drinken dat we zullen ontvangen is het onderwijs van de waarheid van JHWH, dat levend water is en ons (geestelijk) leven geeft. En we zullen bekleed worden met 100-voud gerechtigheid en wijsheid.

USA