Met JHWH gestreden en overwonnen

“Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.”
Genesis 32:28

Ik heb altijd gedacht dat in deze geschiedenis staat dat Jakob met JHWH worstelde en dat Jakob JHWH vervolgens overwon. Maar ik kon dat nooit recht breien, want welk mens is in staat van JHWH te winnen? Dat is toch een belachelijk idee? Toch bleef deze gedachte ergens in mijn denken hangen en kwam elke keer als ik de tekst las, of er een preek of uitleg over hoorde, weer even aan de oppervlakte. Totdat ik deze leugen uit mijn denken kon verwijderen, toen ik de diepere geestelijke betekenis van deze tekst zag en als waarheid aannam. Want wie of wat is het, dat Jakob overwon, in de geestelijke betekenis van deze tekst met betrekking tot het Koninkrijk? In de geestelijke betekenis van deze tekst overwon Jakob de strijd in zijn denken, tussen wijsheid en waarheid van JHWH en leugens en dwalingen van de mens. Jakob overwon, toen hij zijn denken vernieuwde naar Efeze 4:23 en de wijsheid en waarheid van JHWH aannam. Als gevolg daarvan verdwenen de leugens en dwalingen uit zijn denken.

De geestelijke betekenis van deze tekst is verbonden met 2 Korinthe 10:4-6: De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

USA