Verwijder het gist uit je huis

“Op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen.”
Exodus 12:15

“Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.”
Mattheüs 16:6 en 12

“Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.”
1 Korinthe 5:7-8

Wat is de geestelijke betekenis van gist (zuurdeeg)? In Mattheüs 16 wordt duidelijk dat Jesjoea met zuurdeeg naar het onderwijs van de Farizeeën en de Sadduceeën verwijst. Jesjoea doelt daarbij op het onderwijs van leugens en dwalingen. En leugens en dwalingen in ons denken is de bijbelse definitie van zonde volgens Genesis 6:5 en 8:21. Deze leugens en dwalingen worden slechtheid en boosaardigheid in ons denken genoemd in 1 Korinthe 5. Dit zijn kenmerken van het denken van de 30- en 60-voud (uit de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13). En dit wordt in deze tekst tegenover oprechtheid en waarheid gezet, wat kenmerken zijn van het denken van de geestelijke status van 100-voud (uit de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13) die geen leugens en dwalingen meer in zijn denken heeft, waardoor zijn denken één is met het denken van JHWH.

In Exodus 12:15 wordt ons opgedragen om het gist (zuurdeeg) uit ons huis weg te doen. De geestelijke betekenis van huis is ons denken. Als de Geest in ons woont, dan betekent dit dat de Geest in ons huis, in ons denken is. De tekst van Exodus 12 roept ons dus op om het zuurdeeg van leugens en dwalingen uit ons denken weg te doen. Dit doen we door het onderscheiden en aannemen van waarheid van JHWH, waarna de leugen automatisch verdwijnt.

USA