Bouw je huis op de rots

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.”
Mattheüs 7:24-27

Waarom was de verstandige man verstandig? En de dwaze man dwaas? De geestelijke betekenis van huis in het Woord verwijst naar ons denken. De geestelijke betekenis van rots in het Woord verwijst naar de Messias. Als we dus ons huis, ons denken, bouwen op de Rots Jesjoea en vullen met Zijn onderwijs van waarheid en wijsheid, dan zijn we volgens het Woord verstandig, wijs. Dit is de 100-voud uit de gelijkenis van de zaaier in Mattheus 13. Als we ons huis, ons denken, niet bouwen op de Rots, dan vullen we ons denken met meningen en gedachten van de mens: die we zelf bedenken of van anderen aannemen. En dat veroorzaakt volgens deze tekst geestelijke instorting en val.

USA