Tien en vijf voorwerpen in de tempel

“Hij maakte ook tien spoelbekkens, zette er vijf aan de rechterkant en vijf aan de linkerkant om daarin het offervlees te wassen. Men spoelde daarin de benodigdheden van het brandoffer af. De zee was echter bestemd voor de priesters om zich daarin te wassen.Hij maakte verder tien gouden kandelaars, volgens de bepaling ervoor, en hij zette ze in de tempel, vijf aan de rechterkant, en vijf aan de linkerkant. Ook maakte hij tien tafels, en hij plaatste ze in de tempel, vijf aan de rechterkant, en vijf aan de linkerkant, en hij maakte honderd gouden sprengbekkens.”
2 Kronieken 4:6-8

In deze omschrijving van de voorwerpen in de tempel, springen de getallen tien en vijf eruit. Deze getallen zijn niet toevallig en ze passen bij de geestelijke betekenis van deze getallen en de genoemde voorwerpen.

De geestelijke betekenis van de tempel is ons denken. De geestelijke betekenis van de tempelreiniging door Jesjoea in Johannes 2, verwijst naar het reinigen van ons denken door het verwijderen van de leugens en dwalingen (wat de bijbelse definitie van zonde is volgens Genesis 6:5 en 8:21) uit ons denken, als we het onderwijs van waarheid van Jesjoea aannemen. De geestelijke betekenis van het getal tien is de geestelijke status van 100-voud koning. De geestelijke betekenis van het getal vijf is de geestelijke status van 100-voud priester. Dit zijn de beide 100-voud statussen in de geestelijke hiërarchie van het Koninkrijk. De geestelijke statussen van 30-voud, 60-voud en 100-voud komen uit de gelijkenis van de zaaier, Mattheüs 13. De twee hoogste geestelijke statussen van 100-voud als betekenis van de getallen vijf en tien, is onder andere af te leiden uit de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25. De dienaar met de meeste talenten ontvangt er vijf en deze worden verdubbeld naar tien. Spoelbekkens verwijst naar afspoelen, schoonwassen. En bekkens verwijzen, omdat die gevuld kunnen worden (gedachten), ook weer naar ons denken. Een kenmerk van de geestelijke status van 100-voud is dat er geen leugens en dwalingen meer in het denken zijn. Het denken van de 100-voud koning en priester is een schoon bekken en schoongewassen van zonde: leugens en dwalingen. Omdat de 100-voud koning en priester geen leugens en dwalingen meer in zijn denken heeft, is het onderwijs van waarheid en wijsheid dat hij geeft zuiver licht van boven. Niet gemengd dus met leugens en dwalingen van de aarde beneden, wat het licht verduistert. Hiernaar verwijzen de gouden kandelaren. De tafels voor de toonbroden verwijzen naar het geestelijk brood van waarheid en wijsheid, dat de geestelijke koning en priester onderwijzen.

USA