De geestelijke les van tzitzits

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes (tzitzits) moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes (tzitzits) aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes (tzitzits) zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat;opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.”
Numeri 15:38-40

“Aan de vier hoeken van het bovenkleed waarin u zich hult, moet u voor uzelf kwastjes (tzitzits) maken.”
Deuteronomium 22:12

Tzitzits (kwastjes) moeten ons er volgens de tekst in Numeri aan herinneren, dat we niet achter ons eigen hart, onze eigen gedachten, aangaan maar aan Zijn geboden denken. Het verwijst dus duidelijk naar ons denken en ons hart: “niet uw eigen hart” (vers 39), “aan al Mijn geboden denkt” (vers 40). Het is de geestelijke status van 100-voud koning die niet meer aan zijn eigen hart denkt, maar volledig op JHWH gericht is, doordat zijn hart en denken in harmonie is met het hart en denken van JHWH. Ook de tekst uit Deuteronomium geeft een aanwijzing voor de geestelijke status van koning, door het noemen van vier hoeken. De geestelijke betekenis van het getal vier in relatie tot het Koninkrijk, is de geestelijke status van 100-voud koning.

Het begrijpen van deze geestelijke les en het “doen” (vers 39), zorgt ervoor dat we groeien naar heiligheid en eenheid met Hem (vers 40). De geestelijke les van het dragen van tzitzits is dus, dat het ons eraan herinnert dat we willen groeien naar het hart en denken van de geestelijke status van 100-voud koning, die één is met het hart en denken van JHWH. Het is niet het dragen van tzitzits dat ons hiernaar toe brengt, het is het begrijpen van de geestelijke les van tzitzits dat ons verder brengt. Het alleen letterlijk uitvoeren van dit gebod geeft geen geestelijke groei naar de geestelijke status van 100-voud koning.

Het begrip 100-voud komt uit de gelijkenis van de zaaier van Mattheüs 13. Het is de hoogste geestelijke status van de 3 genoemde vruchten: 30-voud, 60-voud en 100-voud.

USA