De ware Wijnstok en de ranken

“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.”
Johannes 15:1-6

In vers 3 zegt Jesjoea: “U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb”. Het proces dat Jesjoea hier beschrijft is het rein worden van ons denken door Zijn Woord, door Zijn onderwijs. Als we Zijn onderwijs van waarheid en wijsheid aannemen, dan reinigt dat ons denken van leugens en dwalingen, wat de bijbelse definitie van zonde is (Genesis 6:5, 8:21). En Zijn onderwijs gaat over het Koninkrijk en is veelal in de vorm van gelijkenissen. Als we de geestelijke boodschap van Zijn gelijkenissen over het Koninkrijk begrijpen en aannemen, dan wordt ons denken rein.

Het omgekeerde is ook waar: wat in ons denken nog niet overeenkomt met de waarheid over het Koninkrijk, is onreinheid in ons denken. In vers 6 zegt Jesjoea dat als we niet in Hem blijven, we dan worden buitengeworpen en verbrand. In Hem blijven betekent één, in eenheid, te zijn met Jesjoea, Die één, in eenheid, is met de Vader. Als we in Hem zijn, dan is Zijn waarheid in ons en is ons denken en ons hart volledig synchroon met het denken en hart van Jesjoea en de Vader. Zolang ons denken en ons hart nog niet volledig in harmonie is met Zijn denken en hart, dan staan we erbuiten, buiten die eenheid. En dan worden we verbrand. Wat verbrand, vernietigd, wordt zijn de leugens en dwalingen in ons denken (zonde). Dat is wat ook gebeurt in 1 Korinthe 3:13-15. En dat proces van het vernietigen van alle leugens en dwalingen in ons denken door het vuur van het onderwijs  van waarheid en wijsheid, is nodig om één te kunnen worden met Hem.

USA