Hoe liefde zonden bedekt

“Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.”
1 Petrus 4:8

Petrus haalt hier in zijn brief een tekst aan uit Spreuken 10:12. Op het eerste oog is dit een vreemde tekst. Hoe kan liefde zonden bedekken? Het gaat toch om het bloed van Jesjoea? Wat is de liefde die Petrus hier bedoelt? Is liefde goed doen voor onze medemens? Dat doen ongelovigen ook, soms misschien zelfs beter dan wij. En hoe kan liefde voldoende zijn voor het bedekken van zonden? De liefde waar Petrus over schrijft, is de liefde voor elkaar en niet de liefde van Jesjoea of de Vader.

Als je veel liefde voor elkaar hebt, dan zie je sneller een zonde die de ander tegen jou begaat door de vingers. Maar er zit ook een diepere geestelijke betekenis in deze tekst. Petrus schrijft dat liefde bedekt. Een bedekking is boven je en beschermt en voedt. In de geestelijke hiërarchie is de 100-voud koning de bedekking van de 100-voud priester, de 100-voud priester van de 60-voud profeet en de 60-voud profeet van de 30-voud dienaar. De Messias aan de top van de geestelijke hiërarchie bedekt alles. Petrus schrijft dat liefde zonden bedekt. De bijbelse definitie van zonde is de leugens en dwalingen in ons denken, de gedachtenspinsels van onder andere Genesis 6:5 en 8:21. Kenmerk van de geestelijke status van 100-voud is dat zijn denken vrij is van leugens en dwalingen, doordat het gevuld is met de waarheid van JHWH. De 30- en de 60-voud hebben leugens en dwalingen in hun denken, wat ze op de (geestelijke) dode aarde houdt. Het begrip zonde verwijst dus naar deze twee geestelijke statussen in de geestelijke hiërarchie: de 30- en 60-voud, die worden bedekt door de 100-voud.

Welke liefde komt van boven, die zonden bedekt? De bijbelse betekenis van liefde verwijst naar het onderwijs van de waarheid, en ook oordeel verwijst hiernaar. Oordeel, onderwijs van de waarheid, confronteert de leugen door er de waarheid tegenover te zetten en de motivatie hiervoor is liefde. Het is niet liefdevol om mensen in dwalingen en leugens te laten, wat leidt tot geestelijke dood. In deze tekst staat zelfs vurige liefde. Het begrip vuur verwijst naar het onderwijs van de Messias, dat leugens en dwalingen in ons denken vernietigt. De Messias is een verterend vuur. Zijn onderwijs van waarheid verteert, het vernietigt de leugens en dwalingen in ons denken. De liefde in deze tekst verwijst dus naar het onderwijs van de waarheid, dat als een bedekking neerdaalt van boven en de zonde van de 30- en 60-voud bedekt. Als de 30- en 60-voud dit onderwijs van waarheid vervolgens aannemen, worden de leugens en dwalingen in hun denken vernietigd. Het vernietigen van leugens en dwalingen heeft geestelijke groei naar de status van 100-voud tot gevolg.

De geestelijke betekenis van deze tekst verwijst dus naar de liefde van het onderwijzen van de waarheid van de Messias door de 100-voud, die een bedekking vormt voor de zonde van de 30- en 60-voud. Deze bedekking stelt de 30- en 60-voud in staat om te groeien naar geestelijke volwassenheid (100-voud).

USA