Twee worden één

“Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.”
Efeziërs 5:31-32

Paulus wijst in deze tekst op een ‘groot geheimenis’, hij wil een belangrijke diepere geestelijke betekenis duidelijk maken. Ook Jesjoea verwijst in Mattheüs 19 naar deze tekst uit Genesis 2:24. In vers 11 zegt Hij: “Niet allen vatten dit woord, maar alleen zij aan wie het gegeven is.”

Paulus vergelijkt het letterlijke huwelijk met het één vlees worden, de eenwording, van Jesjoea met Zijn gemeente. Twee worden één. Zoals ik in mijn boek, hoofdstuk ‘Één – echad’ heb uitgelegd, is volkomen eenheid met elkaar en met Jesjoea en de Vader alleen mogelijk als je geestelijke volwassenheid, of de status van 100-voud, hebt bereikt. De geestelijke statussen 30-voud, 60-voud en 100-voud zijn afgeleid van de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13. We kunnen pas volkomen één, een eenheid, zijn met Jesjoea en de Vader, én met elkaar, als we volledig zijn afgestemd op en in harmonie zijn met het hart, de gedachten en de wil van JHWH. Alleen het hart en denken dat bij de geestelijke status van 100-voud hoort voldoet daaraan, omdat alleen in het hart van de 100-voud volledig de waarheid van JHWH regeert. In het hart en denken dat bij de geestelijke status van 30- en de 60-voud hoort, regeren in meer (30-voud) of mindere (60-voud) mate leugens en dwalingen van de mens en die verhinderen eenwording met Jesjoea en de Vader. De diepere geestelijke betekenis van deze tekst verwijst dus naar de eenwording met Jesjoea en het gaan lijken op Jesjoea als we groeien naar de geestelijke status van 100-voud.

Deze tekst uit Efeziërs 5 zegt dat degene die daarnaar toe groeit, zijn vader en moeder zal verlaten. De geestelijke betekenis van moeder verwijst naar de geestelijke status van 60-voud. Dit leg ik uit in mijn boek, in hoofdstuk ‘De vrouw’. Als we groeien naar de geestelijke status van 100-voud, dan verlaten we de geestelijke status van 60-voud. Om te groeien naar de geestelijke status van 100-voud, moeten we de leugens en dwalingen die horen bij de geestelijke status van 30- en 60-voud verlaten.

Deze tekst zegt ook dat een man zich aan zijn vrouw zal hechten. De geestelijke betekenis van vrouw kan afhankelijk van de context verwijzen naar de geestelijke status van 60-voud of van 100-voud. Dit leg ik uit in mijn boek, in hoofdstuk ‘De vrouw’. De strekking van deze tekst is geestelijke groei naar de geestelijke status van 100-voud. In de context van deze tekst wordt dus verwezen naar de 100-voud vrouw, waaraan we ons zouden moeten willen hechten om geestelijk verder te groeien.

Concluderend roept deze tekst dus op om ons te hechten aan (te groeien naar) de geestelijke status van 100-voud en daardoor één te worden met deze 100-voud vrouw (met iedereen die de geestelijke status van 100-voud bereikt heeft) en daardoor ook één te worden met Jesjoea, ons voorbeeld van 100-voud geestelijke volwassenheid.

(Overigens is de geestelijke betekenis van het woord vrouw natuurlijk van toepassing op fysieke vrouwen én mannen.)

USA