Onslijtbare beurzen

“Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt.” Lukas 12:33

Deze tekst staat in verbinding met het verkopen van alles wat je hebt om de schat in de akker (Mattheüs 13:44), of de ene parel van grote waarde (Mattheus 13:45-46) te kunnen kopen, de geschiedenis van de rijke jongeling in Mattheüs 19 en de schatten op aarde of in de hemel in Mattheüs 6:19-21. Om de schat in de akker of de schat in de hemel te kunnen kopen, moeten we al onze eigen bezittingen, alles wat van onszelf is, verkopen. Nou zijn er in de geschiedenis mensen geweest, en ook nu nog, die dit soort teksten letterlijk nemen en al hun materiële aardse bezittingen verkopen. En daar kan ik respect voor hebben. Maar als de schatten in de hemel geen materiële voorwerpen zijn, maar geestelijk bedoeld zijn, wat wordt dan geestelijk bedoeld met bezittingen die we moeten verkopen? En wat voor beurs kunnen we maken, die onslijtbaar is? Vraagt deze tekst dat we één of ander onslijtbaar materiaal uitvinden? Of wordt hier verwezen naar een geestelijk principe?

De geestelijke betekenis van kopen en verkopen in de bijbel verwijst naar het ‘kopen en verkopen’ van gedachten: het aannemen en onderwijzen van gedachten en opvattingen. Er zijn twee soorten gedachten: de gedachten van JHWH en de gedachten van de mens. De gedachten van JHWH zijn hoger dan de gedachten van de mens (Jesaja 55:8). Waar we vasthouden aan onze eigen, menselijke gedachten en opvattingen (door onszelf bedacht, of aangenomen (gekocht) van een ander), in plaats van de gedachten van JHWH, houden we vast aan leugen en dwaling. Want alleen bij JHWH is geestelijke waarheid te vinden, niet bij de mens (Johannes 14:6).

De geestelijke betekenis van schat in de bijbel wordt duidelijk in Kolossenzen 2:2-3. Het is wijsheid en kennis, die verborgen zijn in de Messias. Zijn gedachten dus, die hoger zijn dan de gedachten van de mens. Zijn waarheid. Dat is de hemelse schat die we kunnen verzamelen: wijsheid en waarheid. Maar wat staat het verzamelen van die schat in de weg? Wat staat ons in de weg om Zijn wijsheid en waarheid in ons denken aan te nemen, te kopen? Menselijke gedachten, die leugen en dwaling zijn! Wat moeten we dus verkopen, om de schat van waarheid en wijsheid te verzamelen? Deze gedachten van de mens, leugens en dwalingen. Als we afstand doen van de leugens en dwalingen in ons denken (ze verkopen), dan vult Zijn waarheid en wijsheid ons denken steeds meer en meer. Het raakt niet op.

Kolossenzen 2:2-3 zegt dat deze schatten verborgen zijn. Ook 1 Korinthe 2:7 zegt dat deze wijsheid verborgen is en dat het een geheimenis is. Als de Messias over geheimenissen sprak, dan sprak Hij over het Koninkrijk van God (Mattheus 13:11, Markus 4:11, Lukas 8:10). Als het verborgen is, dan moeten we er dus naar zoeken om het te vinden. En dat zien we terug in de context van de tekst over de onslijtbare beurzen. Want twee verzen eerder (Lukas 12:31) zegt de Messias: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God”. Waar moeten we zoeken? Waar kunnen we deze schatten vinden? Lukas 17:21 zegt dat het Koninkrijk van God in ons is. ‘In ons’ verwijst naar ons denken en ons hart. In de context van de tekst over de onslijtbare beurzen vinden we: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Lukas 12:34). Wat is er in ons denken? Gedachten: Zijn gedachten, of gedachten van de mens. De schatten van wijsheid en kennis zijn in ons denken, als Zijn gedachten in ons denken zijn. En Zijn gedachten, Zijn waarheid, vinden we in Zijn Woord (Johannes 8:31-32, 17:17). We vinden ze vooral in de diepere, geestelijke betekenis van Zijn Woord, want Zijn woorden zijn Geest (Johannes 6:63). Als we Zijn Woord alleen letterlijk lezen of opvatten, dan vinden we ze niet. En ook zonder de hulp van Zijn Geest vinden we ze niet (Johannes 16:26). Er zijn geen aardse hulpmiddelen die ons naar de waarheid kunnen leiden, we hebben hemelse hulp nodig. En als we Hem dat vragen, dan geeft Hij overvloedig: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.“ (Jakobus 1:5). Ook de context van de tekst over de onslijtbare beurzen zegt dit; Lukas 12:32 zegt dat JHWH ons het Koninkrijk zal geven.

Dat deze schat in de hemelen uit Lukas 12:33 verwijst naar wat er in ons denken is, of kan zijn, wordt ook duidelijk uit de beurzen die niet verslijten. Want de opdracht van deze tekst is natuurlijk niet dat we één of ander onslijtbaar materiaal uitvinden. De geestelijke betekenis van voorwerpen in de bijbel die inhoud kunnen bevatten, verwijst naar ons denken. En de inhoud van ons denken, dat zijn gedachten. Zijn gedachten van waarheid, of gedachten van leugen en dwaling vanuit de mens. Een denken met leugens en dwalingen zal in de eeuwigheid geen stand houden. Alleen de waarheid houdt stand. De waarheid overwint, als de schellen van onze ogen vallen (Handelingen 9:18). Ons denken is onslijtbaar, onaantastbaar, als deze gevuld is met Zijn waarheid. Een beurs die niet verslijt…

Laten we dus afstand doen van al onze bezittingen, laten we alle geestelijke leugens en dwalingen die we hebben gekocht verkopen, zodat we onze beurzen kunnen vullen met een hemelse schat die niet opraakt!

“Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.” Psalm 25:5

Spreekt dit blog je aan? Dan zal je misschien ook mijn boek wel interessant vinden. Je kan deze bestellen of (gratis) downloaden via mijn website.

USA