Ik deed opnieuw wat slecht was in de ogen van JHWH …

Als je de diepere geestelijke betekenis kent van woorden en uitdrukkingen in de Bijbel – die door de patronen van gebruik hiervan zichtbaar wordt – dan komt wat Hij ons wil vertellen door Zijn Woord veel dichterbij. Dan wordt het veel confronterender. En dan gaat het Zijn uitwerking hebben binnenin ons, waardoor bevrijding zal volgen. Want Zijn waarheid maakt vrij (Joh. 8:32-33). En dat is waarom deze ‘manier’ van Bijbeluitleg niet de zoveelste theologie is, maar waarom het ons echt kan veranderen. Naar ik geloof waar Zijn Woord voor bedoeld is (2 Timotheüs 3:16). En dat is mijn drive om hierover te blijven schrijven, zodat het ook anderen kan veranderen zoals het mij heeft gedaan (en nog steeds doet).

Als voorbeeld noem ik regelmatig deze:

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten (…). En Hij zei tegen hen (….) u hebt er een rovershol van gemaakt”. Mattheüs 21:12-13

Wat hier in de diepere betekenis staat is dit:

En Jezus ging mijn denken binnen en dreef alle leugens en dwalingen die ik in/vanuit mijn denken heb onderwezen en aangenomen naar buiten, (…). En Hij zei tegen mij (….) je hebt er een rovershol van gemaakt.

En dat komt dieper binnen. Want dan realiseer ik mij dat Jesjoea met de tempelreiniging duidelijk wil maken dat mijn hart en denken een rovershol zijn, en dat Hij die wil reinigen.

Het ‘om-schrijven’ van Richteren 10:6-16 naar de diepere geestelijke betekenis van ‘afgoden’, maakte op mij opnieuw weer indruk. Als je de diepere betekenis van afgoden kent, namelijk leugens en dwalingen in ons denken en hart*, dan is deze tekst over het dienen van allerlei goden van andere volken, en de emotionele reactie van JHWH daarop, veel confronterender en komt het veel dichterbij. Dan gaat het niet alleen over het volk Israël duizenden jaren geleden. Maar dan gaat het over mij. En dan staat er dit:

Maar ik deed opnieuw wat slecht was in de ogen van JHWH, en diende (richtte mij tot) leugens en dwalingen in mijn denken en hart (afgoden). Ik verliet JHWH en diende Hem niet. Toen ontbrandde de toorn van JHWH tegen mij en Hij leverde mij over aan de leugens en dwalingen. En deze begonnen mij te verdrukken en te vertrappen. Deze onderdrukten mij. Ik zat zeer in het nauw. Toen riep ik tot JHWW en ik zei: Ik heb tegen U gezondigd, zowel omdat ik mijn God heb verlaten, alsook omdat ik leugens en dwalingen heb gediend (me daarop heb verlaten). Maar JHWH zei tegen mij: Heb Ik je niet van de leugens en dwalingen verlost, toen zij je onderdrukten en je tot Mij riep en Ik je daarvan verloste? En toch heb je Mijn waarheid verlaten en leugens en dwalingen gediend. Daarom zal Ik je niet meer verlossen. Ga weg en richt je tot de leugens en dwalingen die je verkozen hebt. Laten die je verlossen ten tijde dat je in nood verkeert! Maar ik zei tegen JHWH: Ik heb gezondigd. Doet U maar met mij naar alles wat goed is in Uw ogen; alleen, red mij toch op deze dag! En ik deed de leugens en dwalingen weg en diende JHWH. Toen kon Zijn ziel mijn moeite niet langer verdragen.

En dat is waarom we Zijn waarheid in ons denken en hart zouden moeten willen, in plaats van leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens. Leugens en dwalingen verdrukken ons. Maar Hij wil ons daarvan verlossen.

– – – –

* Als we ons denken richten op afgoderij, dan verlaten we Hem. Want door afgoderij richten we ons op iets anders dan op JHWH. Geestelijke afgoderij is het geloven in leugens en dwalingen in ons denken, in plaats van Zijn waarheid. Of het een fysiek beeld is of een beeld, een leugen, in ons hoofd: het effect is hetzelfde. En de beelden in ons hoofd zijn lastiger te onderscheiden omdat die niet tastbaar, niet fysiek zichtbaar zijn. Als we Hem niet aanbidden in ons denken en hart, als we dus ons denken en hart niet vullen met Zijn waarheid, dan aanbidden we leugens en dwalingen. En dat zijn onze geestelijke afgoden.

Zie ook: https://www.facebook.com/zoekeersthetkoninkrijk/posts/937979939887191

USA