Het denken van het vlees is de dood

“Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.” Romeinen 8:5-6

Het denken van het vlees is de dood. Om welk denken gaat het hier? Dit is hetzelfde denken dat de zondvloed heeft veroorzaakt, zoals we kunnen lezen in Genesis 6:5: de gedachtespinsels van het hart van de mens. Onze eigen gedachten dus, of gedachten die we van andere mensen overnemen. Daar gaan we onder gebukt, totdat de Zoon des mensen komt (Mattheüs 24:38). En het leidt niet naar leven, en vrede.

Er kunnen veel gedachten op ons af komen, en anders zijn we wel goed in staat om er ‘het onze’ van te denken. Hoe is het met jouw vrede? Als je denkt dat het beter kan, dan is dit jouw medicijn:

“De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63

Dingen van het vlees bedenken heeft geen enkel nut. Onze eigen gedachten, of de gedachten die we overnemen van anderen, hebben geen enkel nut. Het denken van de Geest is leven, Zijn woorden zijn leven. Vul je denken dus met Zijn woorden van waarheid, en je ontvangt Zijn leven en vrede. Onder alle omstandigheden.

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.” Filippenzen 4:6-9

USA