Zoek Mij en leef!

Water verwijst in de Bijbel veelal naar Zijn waarheid die van Boven tot ons komt. Dat bedoelt Jesjoea bijvoorbeeld, als hij onderwijst over Levend water in Johannes 4. Als we drinken van het Levende water dan zullen we geen dorst meer krijgen, zegt Hij in Johannes 4:14. Het Levende water van Zijn waarheid verzadigt ons binnenste. Maar er komt ook water in de Bijbel voor dat niet verzadigt.

In Amos 4:8 wordt geschreven over steden die naar een ander stad gaan om water te drinken. Dit water verzadigt niet. Stad wordt in de Bijbel niet positief gebruikt. Het verwijst naar leugens en dwalingen, en de plek waar leugens en dwalingen zijn: op de (geestelijke) aarde beneden. De eerste stad die in de Bijbel wordt genoemd, is de stad die Kaïn bouwt nadat hij door JHWH werd weggezonden omdat hij zijn broer had gedood (Genesis 4). De volgende stad die in de Bijbel wordt genoemd is Ninevé (Genesis 10). Dat is de stad waar Jona naar toe moest om van Zijn waarheid te vertellen (Jona 1:2). Vervolgens komen we in Genesis 11 de stad Babel tegen, en in Genesis 18 en 19 de stad Sodom. Bekende Bijbelse steden die in de hele Bijbel worden gebruikt als symbool en waarschuwing. In Amos 4 gaat de ene ‘stad’ op de geestelijke aarde naar de andere ‘stad’ om ‘water’ te drinken. Dat schiet niet op volgens Amos. Bij een ‘stad’ moeten we volgens de Bijbel niet zijn om ‘water’ te drinken. Wat moeten we dan wel doen volgens Amos? Hij schrijft in Amos 4:8 ook: “Toch hebt u zich niet tot Mij bekeerd, spreekt de HEERE”. We moeten ons (be)keren tot Hem, tot Zijn waarheid. Dat zegt ook Jesjoea, in Mattheüs 4:17: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” In Amos 5:4 schrijft Amos: “Want zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!” Huis staat in de Bijbel voor ons denken. In de diepere geestelijke betekenis staat hier dus dat JHWH ons denken aanspreekt om Hem te zoeken. Dat verzadigt, dat geeft Leven. Het zoeken in ‘steden’ (Amos 5:5) verzadigt niet.

Hoe zit dat bij jou? Naar wie of Wie ga jij om ‘water’ te drinken? De kennis die jij verzamelt in jouw denken: in hoeverre verzadigt die jouw binnenste? Zoek eerst Zijn Koninkrijk (Mattheüs 6:33).

USA