Je bent wat je eet…?

Je bent wat je eet: klinkt als een Bijbels principe. Hoe zit dat?

Er is een overvloed aan voedsel voor de meeste mensen aan deze rijke kant van de wereld. Zo’n overvloed dat we er ziek van kunnen worden (obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten). Maar hoe groot het aanbod ook is, het is aan ons de keus en verantwoordelijkheid wat we daarvan eten. Iemand kan jou verleidelijke lekkernijen aanbieden, maar het is aan jou of je ze in je mond stopt.

Er is ook overvloed aan geestelijk voedsel in deze wereld. Ook deze overvloed kan ons ziek maken, als we ongezond geestelijk voedsel eten. Ook ongezond geestelijk voedsel kan hartziekte veroorzaken; het kan ons hart en denken ziek maken. Ook hier geldt: hoe groot het aanbod aan voedsel voor ons denken ook is, het is aan jou en mij de keus en verantwoordelijkheid om wel of niet te ‘eten’ van wat ons aan geestelijk voedsel wordt voorgeschoteld.

Hoe maken we daarin de keus? Paulus geeft in Filippenzen aanwijzingen voor wat we zouden moeten ‘eten’ (bedenken):

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.” Filippenzen 4:8

Al wat waar is, al wat rein is…. Wat is waar? Zijn Woord is waarheid (Johannes 17:17). In dit blog lees je meer over Waarheid. Wat is rein? In dit blog lees je over rein en onrein denken.

Je bent wat je eet: hoe zit dat dus? Het idee hierachter is dat wat je eet invloed heeft op hoe je eruit ziet en hoe je je voelt. En dat werkt net zo goed met geestelijk voedsel. Wat je als waarheid aanneemt, daar ga je naar leven (Spreuken 4:23). Wat je als leugen inneemt ook. Kies dus wijs, en eet bewust.

“Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.” Johannes 6:48-51

USA